TISİAD Hakkında

TISİAD Hakkında

TISİAD Hakkında

 

TÜRKİYE-IRAK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TANITIM

TISİAD, Türkiye – Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye’nin seçkin işadamları derneklerinden biri olarak 17 Mayıs 2012 tarihinde Mersin’de bir grup girişimci işadamı tarafından kurulan, üye profiline bulunduğu bölgenin gücünü yansıtacak şekilde büyük ölçekli kuruluşları da katarak yapısını güçlendirmiş olan bir sivil toplum örgütüdür.

TISİAD’ IN  MİSYONU

Türkiye – Irak ülkeleri arasında ticari, sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkilerin arttırılması, mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için faaliyet göstermektir.

TISİAD bu bağlamda;

·              Türkiye Irak ülkelerine mensup işadamlarını bir çatı altında bir araya getirmek ve fikir birliği oluşturmak,

·              Türkiye Irak İşadamları ve Akademisyenleri arasında ekonomik ve kültürel bağların oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak,

·              Sağlanabilecek hizmet alanlarında Irak halkının bilinçlendirilmesini sağlamak, gerektiğinde onların eğitimini üstlenmek,

·              Üniversite yöneticilerini, özel sektörle bir araya getirip sinerji oluşturarak yeni fikirler ve projeler üretilmesini sağlamak ve üniversite – sanayi iletişimini sürekli kılmak,

·              İş birliği ve koordinasyon içinde her alanda verimin arttırılmasını ve bölgesel fırsatlardan iş çevrelerinin de yararlanmasını sağlayıcı platformlar oluşturmak ve iş birliği projeleri üretmek,

·              Katılımcı ve paylaşımcı kardeş ülke ruhunu geliştirmek,

·              Ekonomik ve ticari içerikli toplantılar dışında sosyal içerikli, bilgi ve görüş teatisi sağlayacak toplantı, konferans, seminer, fuar ve atölye çalışmaları düzenlemek,

·              Türkiye ve Irak şirketleri arasında sosyal ve ticari şuuru geliştirici ve böylelikle daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmaya sağlayıcı faaliyetler başlatmak;

·              Barış, kardeşlik, dostluk ve hoşgörü ile toplumsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.

Amaç ve ilkeleriyle Uluslararası platformlarda ticari ve ekonomik anlamda Türkiye Irak dayanışmasını ve ortak çıkarlarını  desteklemeyi temel misyon edinmiş  bir sivil toplum örgütüdür.